فروش

 

تکنیک های فروش جاذبه ای

متدولوژی فروش جاذبه ای، فروش را با خریداران قدرتمند امروز مطابقت داده است. فروش جاذبه ای یک مزیت رقابتی را برای شرکت شما فراهم می کند. از همه مهمتر ، یک تجربه ای را رقم می زند که مشتریان شما آن را دوست دارند.

تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین

 

تکنیک های فروش حرفه ای

فروش يك علم است، اگر به آن مسلط نباشيد نمی توانيد به بالاترين سود و درآمد برسيد. همانگونه كه يك آشپز حرفه ای به ترتيب مراحلی را طی می كند تا به بهترين طعم و مزه دست يابد، فروش هم مراحلی دارد كه حتی جابجا شدن آنها به طرز عجيبی می تواند مانع فروش شود.

تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین