توسعه فردی

 

کاریابی و شغل یابی

هر فردی آرزو دارد در شغلی مشعول به فعالیت شود که آن را دوست داشته باشد، بتواند در آن رشته رشد کند و درآمدش همواره فزونی یابد. توسعه فردی و کسب مهارت های محیط کار می تواند ما را به این خواسته نزدیک تر کند.

تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین