دوره های رایگان


 

وبینار تبلیغات در گوگل

گوگل ادوردز سرویس تبلیغات کلیکی گوگل است که هم اکنون به منبع اصلی درآمد گوگل از تبلیغات تبدیل شده و از 70 میلیون دلار در سال 2001 به 79.4 میلیارد دلار در سال 2016 رسیده است. آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین تمام تجربیات خود را در این خصوص برای شما ارائه خواهد کرد.

تیرماه 97
تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین

 

کارگاه تبلیغات در گوگل

گوگل ادوردز سرویس تبلیغات کلیکی گوگل است که هم اکنون به منبع اصلی درآمد گوگل از تبلیغات تبدیل شده و از 70 میلیون دلار در سال 2001 به 79.4 میلیارد دلار در سال 2016 رسیده است. آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین تمام تجربیات خود را در این خصوص برای شما ارائه خواهد کرد.

تیرماه 97
تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین

 

کارگاه متدولوژی های دیجیتال مارکتینگ

متدولوژی های دیجیتال مارکتینگ شامل مفاهیم و الگوهایی هستند که به شما کمک می کنند که درک بهتری از حوزه دیجیتال مارکتینگ داشته باشید و بدانید که دیجیتال مارکتینگ، عرصه پویایی است که دست شما را برای سفارشی سازی مفاهیم متناسب با کسب و کارتان باز می گذارد.

تیرماه 97
تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین