انگلیسی برای کسب و کار

 

انگلیسی برای ایمیل نگاری

کوتاه و مختصر! این دوره به ما می آموزد چگونه یک ایمیل خوب و صحیح برای ارتباطات روزمره خود از قبیل امور شخصی و کاری به زبان انگلیسی بنویسیم تا خواننده آن را به راحتی بخواند، متوجه و علاقه مند به پیگیری شود.

تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین