بازاریابی دیجیتال

 

متدولوژی های دیجیتال مارکتینگ

متدولوژی های دیجیتال مارکتینگ شامل مفاهیم و الگوهایی هستند که به شما کمک می کنند که درک بهتری از حوزه دیجیتال مارکتینگ داشته باشید و بدانید که دیجیتال مارکتینگ، عرصه پویایی است که دست شما را برای سفارشی سازی مفاهیم متناسب با کسب و کارتان باز می گذارد.

آذر 96
تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین

 

بازاریابی دیجیتال بدون تبلیغات

بازاریابی جاذبه ای رویکردی نوین در بازاریابی است که برخلاف بازاریابی سنتی که بازاریاب محور بوده و بر فروش به هر قیمتی تاکید می کند، بازاریابی جاذبه ای بر ارزش حداکثری مشتری در یک کسب و کار تمرکز دارد.

تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین

 

اصول قیمت گذاری در کسب و کارهای دیجیتالی

در بازار پر رقابت امروز و به خصوص در تجارت الکترونیکی که مشتری به راحتی برای یک محصول پایین ترین قیمت را با یک جستجو پیدا می کند چطور می توانیم قیمتی را به روی محصولاتمان بگذاریم که این رقابت را ببریم؟

تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین