تبلیغات دیجیتال

 

وبینار رایگان تبلیغات در گوگل

وبینار رایگانی که در آن با تبلیغات در گوگل آشنا می شوید و حقایقی از آن خواهید شنید که هیچ کجای دیگر برای شما تعریف نخواهند کرد. این دوره سه ساعته دید شما نسبت به دنیای تبلیغات دیجیتال را باز و حتی اگر قبلا تبلیغات گوگل داشته اید، شما را با راهکار های جدید تبلیغاتی آشنا نماییم.

دو ساعت
تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین

 

کارگاه رایگان تبلیغات در گوگل

کارگاه رایگانی که در آن با تبلیغات در گوگل آشنا می شوید و حقایقی از آن خواهید شنید که هیچ کجای دیگر برای شما تعریف نخواهند کرد. این دوره سه ساعته دید شما نسبت به دنیای تبلیغات دیجیتال را باز و حتی اگر قبلا تبلیغات گوگل داشته اید، شما را با راهکار های جدید تبلیغاتی آشنا نماییم.

سه ساعت
تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین

 

دوره پیشرفته تبلیغات در گوگل و مدیریت اکانت

این دوره حاصل تجربه ده ساله ما در دنیای تبلیغات دیجیتال و بخصوص تبلیغات در گوگل است. دید ما در تبلیغات دیجیتال بسیار متفاوت از دیگر سازمانها است. کارشناسان دیجیتال مارکتینگ بزرگترین برند های کشور نظیر زورق، بیپ تونز، مبین نت و ... در آن شرکت کرده اند.

پانزده ساعت
تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین