چه چیز هایی یاد می دهیم

 

آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین به منظور جلب رضایت حداکثری شرکت کنندگان دوره ها شرایط ویژه‎ای را در نظر گرفته است.

تمامی شرکت کنندگان در دوره ها، در صورت عدم رضایت از دوره می توانند در پایان جلسه اول، ثبت نام شان را لغو کنند که در این صورت تمام مبلغ پرداختی به آنها بازگردانده می شود.

از کلیه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی، آزمون به عمل خواهد آمد و تنها به افرادی که آزمون را با موفقیت به پایان برسانند، گواهینامه معتبر داده خواهد شد. لازم به ذکر است به شرکت کنندگانی که در آزمون ها نمره قبولی کسب نکنند، تنها تأییدیه حضور در دوره داده خواهد شد.

همچنین رزومه آن دسته از شرکت کنندگانی که جویای کار مرتبط با دوره ای هستند که در آن آموزش دیده اند، به شرکت ها و سازمان های مرتبط ارائه خواهد شد.