برندینگ دیجیتال

 

اصول برندینگ

به صورت خلاصه باید گفت برندینگ به همه تلاشها و اقداماتی گفته می شود که از سوی یک کسب و کار و بازوهای تبلیغاتی اش، در جهت ساخت یک تصویر یا ذهنیت منحصربه فرد و سازنده برای مشتریان بالقوه صورت می گیرد.

تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین