سیدمحمدرضا رضوی

 

سیدمحمدرضا رضوی


کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران.
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک دانشگاه پیام نور تهران.


 
جولای 16, 2017
آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین

اصول قیمت گذاری در کسب و کارهای دیجیتالی